Komma igång med handel

För att komma igång med handel krävs en djup förståelse för många grundläggande begrepp. Bland dessa finns strategier, instrument, marknadsstrukturer och mekanismer som styr utförandet av affärer. Den här kursen är en omfattande undersökning av dessa ämnen. Den börjar med att utforska begreppen huvudmän och agenter och går sedan vidare till att diskutera instrument. Visuella signaler används också för att förklara nyckelbegrepp.

Grundläggande begrepp inom handel

Handel har funnits länge och de grundläggande principerna om utbud och efterfrågan styr fortfarande de moderna marknaderna. När efterfrågan på en vara överstiger utbudet stiger priset. När utbudet av samma vara är mindre än efterfrågan sjunker priset. Marknaden återspeglar därför jämvikten mellan utbud och efterfrågan.

I den moderna handeln är det avgörande hur snabbt man får information och reagerar på den. Komplexiteten och detaljeringsgraden i databehandlingen är också viktiga faktorer. För att lära dig att handla effektivt bör du först lära dig grunderna. Här diskuterar vi några av de mest grundläggande handelsbegreppen och hur dessa begrepp hjälper dig att göra de bästa affärerna.

Aktiemarknadshandel innebär att man köper och säljer värdepapper under en enda handelssession. Handlare använder tekniska indikatorer som diagram och momentumoscillatorer för att analysera aktierna de handlar med. Att lära sig använda tekniska indikatorer är en viktig del av aktiehandeln.

Färgschema i handelsböcker

Färgschemat i en handelsbok är ett sätt att visa var ett visst värdepapper handlas. Den primära färgen i en handelsbok kan vara huvud- eller accentfärg. En sekundär färg kan användas för att skilja mellan parterna i en handel. Exempelvis kan blå eller gröna aktier representera angriparsidan och röda eller lila aktier representera försvarssidan.

Ett färgschema kan bidra till att skapa en känsla av stil och attraktionskraft. Färgscheman kan sträcka sig från enkla en eller två färger till mer komplexa scheman med flera relaterade färger. En fackbok kan till exempel använda en primärfärg för bakgrunden och en sekundärfärg för texten.

Grafiska metaforer som används i handelsböcker
Handelsböcker använder ofta grafiska metaforer för att lära ut begrepp. De är dock inte alltid effektiva. Användningen av sådana metaforer kan leda till missförstånd och feltolkningar. Dessutom kan de vara föråldrade och vilseledande. Därför är det viktigt att uppmuntra eleverna att tolka sådana metaforer självständigt.

En bra metafor ska bygga på en bild eller händelse som läsaren lätt kan föreställa sig. Den ska förstärka idén, inte fördunkla den eller avleda läsaren från huvudpoängen. Om en metafor används felaktigt kan den leda till förvirring och till och med få läsaren att lämna boken.

En visuell metafor kombinerar abstrakt konceptualisering med mening för att skapa en enkel men kraftfull hänvisning till ett komplext ämne. Bilderna kan vara statiska eller animerade. De kan också använda kinestetiska bilder. Vissa forskare föredrar att betona bildskaparen, medan andra fokuserar på publiken. Den sistnämnda gruppen följer en strängare definition av figurativ metafor och kräver att inga ord används för att beskriva den och att det finns en tydlig likhet.

Teknik som används inom handeln

Teknik som används i handeln blir en allt viktigare del av de globala finansmarknaderna. Företag av alla storlekar och branscher använder de senaste innovationerna för att minska de totala kostnaderna, effektivisera arbetsflödet och öka de anställdas produktivitet. I takt med att fondtillgångarnas storlek och komplexitet fortsätter att öka står handlarna inför en allt större arbetsbörda och letar efter smartare sätt att generera avkastning alfa. Ett av de mest populära sätten att optimera handelsprocesser är att använda automatisering.

Användningen av algoritmer inom handel har gjort det möjligt att analysera handelsvolymer, volatilitet, timing och andra faktorer snabbare och mer exakt än vad en mänsklig aktör kan göra. Detta har ökat de kvantitativa analytikernas roll i finansföretagen och tvingat företagen att tävla om att utveckla snabbare och mer sofistikerade analysplattformar. Högfrekvenshandel är ett annat exempel på automatiserad handel med avancerade algoritmer och nästan omedelbar utförande.

Den tekniska utvecklingen har gått allt snabbare och datorerna är billigare och mer kraftfulla än någonsin. Detta har förändrat sekundärmarknaderna och mäklarnas arbetsflöden. Nasdaq, till exempel, införde elektroniska leveranssystem och system för automatiskt utförande av order. Dessa system har också gjort värdepappersbranschen mer öppen och effektiv.